ผู้บริหาร

นายวิธาร ช่างทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/11/2013
ปรับปรุง 11/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 234615
Page Views 298240
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิกุลทอง ชุมพวง ชุมพวง 044 477012
2 โรงเรียนชุมพวงศึกษา ชุมพวง ชุมพวง
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง ชุมพวง
4 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ชุมพวง ชุมพวง 044-477-198
5 โรงเรียนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุมพวง ชุมพวง 044-487605
6 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ตลาดไทร ชุมพวง
8 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ตลาดไทร ชุมพวง
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง
11 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ตลาดไทร ชุมพวง
12 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ชุมพวง
13 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ตลาดไทร ชุมพวง
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ตลาดไทร ชุมพวง
15 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ท่าลาด ชุมพวง
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ท่าลาด ชุมพวง
17 โรงเรียนหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง
18 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ท่าลาด ชุมพวง 0848971188
19 โรงเรียนห้วยบงวิทยา ท่าลาด ชุมพวง 0878663762
20 โรงเรียนท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง 0878766881,0818765150
21 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ท่าลาด ชุมพวง
22 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ท่าลาด ชุมพวง
23 โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ประสุข ชุมพวง
24 โรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) ประสุข ชุมพวง
25 โรงเรียนบ้านละโว้ ประสุข ชุมพวง 0816008947
26 โรงเรียนวัดโชติการาม ประสุข ชุมพวง 044-249334
27 โรงเรียนบ้านประสุข ประสุข ชุมพวง 0822311028
28 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี) ประสุข ชุมพวง -
29 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สาหร่าย ชุมพวง 044230101
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สาหร่าย ชุมพวง
31 โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สาหร่าย ชุมพวง
32 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ หนองหลัก ชุมพวง
33 โรงเรียนประโดกสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง 0-4443-0221
34 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง
35 โรงเรียนโนนขุยสามัคคี หนองหลัก ชุมพวง 044-430321
36 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา โนนตูม ชุมพวง 0851421210
37 โรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์) โนนตูม ชุมพวง
38 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี โนนตูม ชุมพวง
39 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โนนตูม ชุมพวง
40 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า โนนตูม ชุมพวง
41 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โนนตูม ชุมพวง
42 โรงเรียนบ้านโนนยอ โนนยอ ชุมพวง 044467289
43 โรงเรียนบ้านยางวิทยา โนนยอ ชุมพวง
44 โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป โนนรัง ชุมพวง 081-7250412
45 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โนนรัง ชุมพวง
46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา โนนรัง ชุมพวง
47 โรงเรียนบ้านโคกเพชร โนนรัง ชุมพวง
48 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง ชุมพวง
49 โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ โนนรัง ชุมพวง
50 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) โนนรัง ชุมพวง
51 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย ประทาย
52 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น กระทุ่มราย ประทาย
53 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา กระทุ่มราย ประทาย
54 โรงเรียนบ้านหนองแวง กระทุ่มราย ประทาย
55 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย กระทุ่มราย ประทาย
56 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน กระทุ่มราย ประทาย 044-430368
57 โรงเรียนวัดปลักแรต ดอนมัน ประทาย
58 โรงเรียนสระประดู่ ดอนมัน ประทาย
59 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ดอนมัน ประทาย
60 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ดอนมัน ประทาย
61 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ตลาดไทร ประทาย
62 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย -
63 โรงเรียนบ้านประทาย ตลาดไทร ประทาย
64 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ตลาดไทร ประทาย
65 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย
66 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ทุ่งสว่าง ประทาย
67 โรงเรียนบ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย
68 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง ประทาย
69 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง ประทาย -
70 โรงเรียนบ้านหญ้าคา นางรำ ประทาย
71 โรงเรียนบ้านโนนสูง นางรำ ประทาย
72 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง นางรำ ประทาย
73 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ นางรำ ประทาย
74 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ประทาย ประทาย
75 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ประทาย ประทาย
76 โรงเรียนบ้านหันเตย ประทาย ประทาย
77 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย ประทาย
78 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ประทาย ประทาย
79 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ประทาย
80 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ประทาย ประทาย 044-479-111
81 โรงเรียนดงเค็งศึกษา ประทาย ประทาย
82 โรงเรียนชุมชนประทาย ประทาย ประทาย 044 - 479255
83 โรงเรียนอนุบาลจินดา ประทาย ประทาย
84 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย
85 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง วังไม้แดง ประทาย
86 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วังไม้แดง ประทาย
87 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย วังไม้แดง ประทาย
88 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง วังไม้แดง ประทาย 0837955622
89 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ วังไม้แดง ประทาย 080-0556716
90 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย
91 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี หนองค่าย ประทาย -
92 โรงเรียนวัดบ้านตำแย หนองค่าย ประทาย 089-8451193
93 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร หนองค่าย ประทาย
94 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด หนองค่าย ประทาย
95 โรงเรียนบ้านหนองพลวง หนองพลวง ประทาย
96 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี หนองพลวง ประทาย
97 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม หนองพลวง ประทาย
98 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ หนองพลวง ประทาย
99 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม หนองพลวง ประทาย
100 โรงเรียนอัมพวันวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
101 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร หันห้วยทราย ประทาย
102 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) หันห้วยทราย ประทาย
103 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา หันห้วยทราย ประทาย -
104 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย หันห้วยทราย ประทาย 044-981055
105 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา หันห้วยทราย ประทาย
106 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) เมืองโดน ประทาย 0813890081
107 โรงเรียนบ้านดอนวัว เมืองโดน ประทาย
108 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง เมืองโดน ประทาย
109 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี เมืองโดน ประทาย
110 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู เมืองโดน ประทาย
111 โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง ประทาย
112 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน โคกกลาง ประทาย
113 โรงเรียนหนองกรดวิทยา โคกกลาง ประทาย
114 โรงเรียนดอนมัน โคกกลาง ประทาย 044-430368
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค โนนเพ็ด ประทาย 044-430541
116 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา โนนเพ็ด ประทาย
117 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา โนนเพ็ด ประทาย 0 8132 6626
118 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง โนนเพ็ด ประทาย 0818781774
119 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) โนนเพ็ด ประทาย
120 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา กระชอน พิมาย
121 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง กระชอน พิมาย
122 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก กระชอน พิมาย
123 โรงเรียนราษฎร์สโมสร กระชอน พิมาย 044249373
124 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ กระชอน พิมาย
125 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044-966208
126 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง กระเบื้องใหญ่ พิมาย 044403007
127 โรงเรียนบ้านชีวาน ชีวาน พิมาย 044-754419
128 โรงเรียนบ้านทับควาย ชีวาน พิมาย
129 โรงเรียนบ้านซาด ชีวาน พิมาย
130 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ชีวาน พิมาย
131 โรงเรียนบ้านศาลา ดงใหญ่ พิมาย
132 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ดงใหญ่ พิมาย 044 966066
133 โรงเรียนบ้านมะกอก ดงใหญ่ พิมาย
134 โรงเรียนบ้านกล้วย ดงใหญ่ พิมาย
135 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ดงใหญ่ พิมาย
136 โรงเรียนบ้านขามใต้ ดงใหญ่ พิมาย
137 โรงเรียนจารย์ตำรา ท่าหลวง พิมาย 044430403
138 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ท่าหลวง พิมาย
139 โรงเรียนบ้านถนน ท่าหลวง พิมาย
140 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย
141 โรงเรียนมะค่าสามัคคี ธารละหลอด พิมาย -
142 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ธารละหลอด พิมาย
143 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี นิคมสร้างตนเอง พิมาย
144 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
145 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
146 โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง พิมาย
147 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
148 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
149 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นิคมสร้างตนเอง พิมาย
150 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นิคมสร้างตนเอง พิมาย
151 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก นิคมสร้างตนเอง พิมาย
152 โรงเรียนบ้านพุทรา รังกาใหญ่ พิมาย 044-754320
153 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม รังกาใหญ่ พิมาย
154 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 รังกาใหญ่ พิมาย 0870159961
155 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 รังกาใหญ่ พิมาย
156 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค รังกาใหญ่ พิมาย
157 โรงเรียนบ้านท่าแดง สัมฤทธิ์ พิมาย
158 โรงเรียนวัดวังน้ำ สัมฤทธิ์ พิมาย
159 โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สัมฤทธิ์ พิมาย
160 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย 044966615
161 โรงเรียนบ้านคล้า สัมฤทธิ์ พิมาย
162 โรงเรียนหนองบัวลอย หนองระเวียง พิมาย
163 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย
164 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 หนองระเวียง พิมาย
165 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองระเวียง พิมาย
166 โรงเรียนเพชรหนองขาม หนองระเวียง พิมาย 044-965623
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง พิมาย
168 โรงเรียนบ้านลุงตามัน โบสถ์ พิมาย
169 โรงเรียนบ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย
170 โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) โบสถ์ พิมาย
171 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) โบสถ์ พิมาย
172 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) โบสถ์ พิมาย
173 โรงเรียนบ้านหนองขาม โบสถ์ พิมาย
174 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก โบสถ์ พิมาย
175 โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) โบสถ์ พิมาย
176 โรงเรียนกุลโน ในเมือง พิมาย
177 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเมือง พิมาย
178 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ในเมือง พิมาย
179 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ในเมือง พิมาย
180 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ในเมือง พิมาย 044-471184
181 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ในเมือง พิมาย
182 โรงเรียนพิมายวิทยา ในเมือง พิมาย
183 โรงเรียนอนุบาลพิมาย ในเมือง พิมาย
184 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ในเมือง พิมาย
185 โรงเรียนบ้านดอนแซะ ในเมือง พิมาย
186 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ในเมือง พิมาย
187 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
188 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ขุย ลำทะเมนชัย
189 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา ขุย ลำทะเมนชัย
190 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) ขุย ลำทะเมนชัย
191 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม ขุย ลำทะเมนชัย
192 โรงเรียนหนองมะเขือ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
193 โรงเรียนบ้านหนองจาน ช่องแมว ลำทะเมนชัย
194 โรงเรียนวัดจันทนาราม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
195 โรงเรียนบ้านดงหลบ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
196 โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย
197 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ ช่องแมว ลำทะเมนชัย
198 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย
199 โรงเรียนบ้านช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย
200 โรงเรียนบ้านหนองยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย
201 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม บ้านยาง ลำทะเมนชัย
202 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา บ้านยาง ลำทะเมนชัย
203 โรงเรียนบ้านหนองดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
204 โรงเรียนบ้านโสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย
205 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร บ้านยาง ลำทะเมนชัย
206 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี ไพล ลำทะเมนชัย
207 โรงเรียนบ้านหนองแวง ไพล ลำทะเมนชัย
208 โรงเรียนบ้านไพล ไพล ลำทะเมนชัย
209 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย
210 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง
211 โรงเรียนท่าเรือวิทยา กระเบื้องนอก เมืองยาง
212 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล กระเบื้องนอก เมืองยาง
213 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก เมืองยาง
214 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม กระเบื้องนอก เมืองยาง 044-430490
215 โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ละหานปลาค้าว เมืองยาง
216 โรงเรียนบ้านนา ละหานปลาค้าว เมืองยาง
217 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ละหานปลาค้าว เมืองยาง 044963236
218 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี ละหานปลาค้าว เมืองยาง
219 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ ละหานปลาค้าว เมืองยาง 044430095
220 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม เมืองยาง เมืองยาง
221 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ เมืองยาง เมืองยาง
222 โรงเรียนเมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ) เมืองยาง เมืองยาง
223 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก เมืองยาง เมืองยาง
224 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา เมืองยาง เมืองยาง
225 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง เมืองยาง
226 โรงเรียนอรพิมวิทยา เมืองยาง เมืองยาง
227 โรงเรียนเมืองจากวิทยา โนนอุดม เมืองยาง
228 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โนนอุดม เมืองยาง
229 โรงเรียนบ้านโนนปีบ โนนอุดม เมืองยาง
230 โรงเรียนบ้านนาดี ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
231 โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
232 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 044430661
233 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
234 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ วังหิน โนนแดง 081-0639764 , 087-2398691
235 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา วังหิน โนนแดง
236 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี วังหิน โนนแดง 0-4408-2216
237 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง วังหิน โนนแดง 044430241
238 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำพะเนียง โนนแดง
239 โรงเรียนบ้านฝาง สำพะเนียง โนนแดง
240 โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สำพะเนียง โนนแดง
241 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำพะเนียง โนนแดง
242 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง
243 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนตาเถร โนนแดง
244 โรงเรียนบ้านหนองม่วง โนนตาเถร โนนแดง
245 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง โนนแดง 044475249
246 โรงเรียนบ้านหนองบง โนนแดง โนนแดง 044 485136
247 โรงเรียนบ้านจาบ โนนแดง โนนแดง
248 โรงเรียนภู่วิทยา โนนแดง โนนแดง
249 โรงเรียนชุมชนโนนแดง โนนแดง โนนแดง 044-485-104
250 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง โนนแดง 0818765235