รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก   ตำบลวังหิน  อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
เบอร์โทรศัพท์ 081-0639764 , 087-2398691
Email : wunghin119@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :