ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 ตัวครูอบรมร.ร.ประชารัฐที่ โคราช
ตัวครูอบรมร.ร.ประชารัฐที่ โคราช
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 นักเรียนสอบกลางภาค-1/2559
02 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการการลงประชามติ(ปิดร.ร.)
ประชุมคณะกรรมการการลงประชามติ  
22 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 บางคนที่ศึกษาต่อที่อื่น
ปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และนักเรียนชั้นประถมปีที่  6  บางคนที่ไม่ได้เรียนต่อโรงเรียนวังหินประชาสรรค์
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษา สอบปลายปีการศึกษา 2558
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  สอบปลายปีการศึกษา  2558
ชุดนักเรียน
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 นักเรียนระดับชั้นมัธยม ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นักเรียนระดับชั้นมัธยม ม.1-3  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558